top of page

L2C - LOVE 2 تغییر
غذای رایگان برای پناهندگان - دست یاری

L2C با درک عظمت چالش‌هایی که جامعه ما با آن مواجه است، تلاش می‌کند تا از طریق کمپین‌ها و برنامه‌های خود، از جمله آوردن غذای رایگان برای پناهندگان، تأثیری ماندگار بگذارد. در حالی که تلاش‌های ما با تمرکز منحصر به فرد سازمان ما هدایت می‌شود، با سرمایه‌گذاری در انواع استراتژی‌های مترقی، شبکه گسترده‌ای را گسترش می‌دهیم. درباره ابتکارات ما بیشتر بیاموزید و خودتان نیز درگیر آن شوید. به همین دلیل است که L2C هر هفته غذای رایگان از جمله سبزیجات تازه، میوه و موارد دیگر را در اختیار پناهندگان قرار می دهد.  

bottom of page