top of page
L4C Deustch / German: What We Do

L2C
یاد بگیرید 2 تغییر دهید

این ابتکار  ایجاد فرصت های عالی برای کسانی است که نیاز به یادگیری آلمانی دارند.  با یادگیری زبان محلی، افراد می توانند با توانایی های خود توانمند شوند و اعتماد به نفس لازم برای به کارگیری پتانسیل خود را به دست آورند. امروز با تماس با تیم ما درباره کار ما بیشتر بدانید.

bottom of page