top of page

پروژه های جاری

تناسب اندام 

از سال 2022 ما آموزش تناسب اندام را برای پناهندگان 1 ساعته با شدت بالا ارائه خواهیم کرد  آموزش (HIIT)

Doing Pushups

حمایت روانی

برگزاری جلسات گروه درمانی برای نیازمندان

Support Group Meeting

حمایت روانی رایگان

جلسات درمانی فردی برای کسانی که به کمک نیاز دارند ارائه می شود

Consultation

حمایت روانی

برگزاری جلسات گروه درمانی برای نیازمندان

Support Group Meeting

آموزش رایگان انگلیسی

آموزش رایگان انگلیسی  

برای اطلاع از نحوه ثبت نام در دوره های رایگان زبان ما روی زیر کلیک کنید

Image by javier trueba

پشتیبانی رایگان اشتغال

در سال 2022 برای تطبیق شرایط مناسب با مشاغل مناسب پشتیبانی کنید

Image by Amy Hirschi

داده ها و آمار

در مورد وضعیت آماری پناهندگان در سوئیس بیشتر بدانید

Financial Report

آموزش رایگان انگلیسی

آموزش رایگان انگلیسی  

برای اطلاع از نحوه ثبت نام در دوره های رایگان زبان ما روی زیر کلیک کنید

Image by Mimi Thian

آموزش رایگان آلمانی

آموزش رایگان آلمانی  

برای اطلاع از نحوه ثبت نام در دوره های رایگان زبان ما روی زیر کلیک کنید

Image by Priscilla Du Preez

Free Couples Counselling for Refugees

Providing marriage counselling  for those in need

Couple Meditating

غذای رایگان

غذای رایگان برای پناهندگان

ما هر هفته غذای تازه رایگان را برای پناهندگان فراهم می کنیم  

برای اطلاع از نحوه ثبت نام در زیر کلیک کنید

Volunteers Serving Food

Free Christian Counseling for Refugees

Christian based support and Pastoral care

Image by Jack Sharp

پشتیبانی رایگان اشتغال

در سال 2022 برای تطبیق شرایط مناسب با مشاغل مناسب پشتیبانی کنید

Close up Portrait
bottom of page