top of page
Wooden Hut
Psychology Session

L2C حمایت روانی

Ein Schritt nach dem anderen

هر بار یک قدم

در L2C، ما متعهد به افزایش تلاش‌های خود برای رسیدگی به این مشکل هستیم. حمایت روانی اجتماعی به هیچ وجه کار ساده ای نیست، اما از طریق همکاری با سایر سازمان ها و توانمندسازی جامعه معتقدیم که می توانیم پیشرفت را در این زمینه تسهیل کنیم. ما همیشه در تلاش هستیم تا تفاوت ایجاد کنیم و از شما دعوت می کنیم بیشتر بیاموزید و از شما حمایت کنید.

برای ما پیام ارسال کنید
و ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.

با تشکر برای ارسال!

L4C Psychosocial Support: What We Do
bottom of page