top of page
Get Involved: Get Involved

راه هایی برای کمک

Volunteers Serving Food

داوطلبانه زمان خود را بپیوندید به انجمن بپیوندید

این یکی از ساده ترین راه ها برای کمک به هدف ما است. ما معتقدیم که بهترین راه برای موفقیت ابتکارات ما این است که جامعه فعالانه درگیر شود. این یک راه آسان و کارآمد برای کمک به کار بزرگی است که ما در L2C انجام می دهیم. با هر سوالی در مورد اینکه چگونه می توانید امروز به صورت داوطلبانه وقت خود را ارائه دهید، در تماس باشید.

Volunteer with L2C
Which days are you available?

Thanks for applying to volunteer with us! We'll get back to you soon.

با ما شریک شوید

سازمان ما همیشه از سخاوت و مشارکت افرادی مانند شما قدردانی می کند، با هر سهمی که در جهت تبدیل L2C به یک سازمان غیرانتفاعی حتی بهتر از آنچه که هست انجام می شود. ما می خواهیم اطلاعات صحیح و مناسبی را در مورد نحوه پشتیبانی شما در اختیار شما قرار دهیم، بنابراین دریغ نکنید با ما در مورد سوالات خود تماس بگیرید.

Contact Us

Thanks for submitting!

با ما شریک شوید

سازمان ما همیشه از سخاوت و مشارکت افرادی مانند شما قدردانی می کند، با هر سهمی که در جهت تبدیل L2C به یک سازمان غیرانتفاعی حتی بهتر از آنچه که هست انجام می شود. ما می خواهیم اطلاعات صحیح و مناسبی را در مورد نحوه پشتیبانی شما در اختیار شما قرار دهیم، بنابراین دریغ نکنید با ما در مورد سوالات خود تماس بگیرید.

Fists in Solidarity
Debit Card

کمک مالی کنید

آیا می خواهید به تلاش های ما بپیوندید اما نمی دانید از کجا شروع کنید؟ کمک مالی کنید و از این فرصت باورنکردنی برای حمایت از خود استفاده کنید. این یک راه عالی برای کمک به آرمان ما است، و هر ذره ذره ای برای هموار کردن مسیر برای فردایی بهتر اهمیت دارد. برای جزئیات بیشتر در مورد اینکه چگونه می توانید کمک کنید، امروز با ما تماس بگیرید.

Donate Now

Help us make a difference

Thank you for your donation!

bottom of page