top of page

پنجشنبه ۰۷ بهمن

|

آراو

کمک روانشناختی رایگان برای افراد پناهنده

لطفا از طریق ایمیل در وب سایت ثبت نام کنید تا از یک مکان رایگان اطمینان حاصل کنید

کمک روانشناختی رایگان برای افراد پناهنده
کمک روانشناختی رایگان برای افراد پناهنده

Time & Location

۰۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۲:۰۰ – ۱۸:۰۰

آراو, Rain 24, 5000 Aarau, Swiss

Share this event

Event Info: Events
bottom of page