top of page

دوشنبه ۱۳ دی

|

آراو

روان درمانی فردی رایگان برای پناهندگان

جلسات درمانی انفرادی فقط با تعیین وقت قبلی امکان پذیر است

روان درمانی فردی رایگان برای پناهندگان
روان درمانی فردی رایگان برای پناهندگان

Time & Location

۱۳ دی ۱۴۰۰، ۱۹:۰۰

آراو, Rain 24, 5000 Aarau, Swiss

Share this event

Event Info: Events
bottom of page